Bazény a technológie
Návrh > Projekt > Realizácia > Servis

František Malý – RF-POOL bazény a technológie

Kontaktujte nás
0905 286 100
E-mail: rf@montazbazenov.sk

Bazénové tepelné čerpadlá

Vzhľadom k tomu, že leto v našich klimatických podmienkach trvá necelé dva mesiace, je nutné vodu v bazéne ohrievať a predĺžiť tak sezónu od jari do jesene.

Tepelné čerpadlá sú také zariadenia, ktoré odoberú z okolitého vzduchu tepelnú energiu a následne ju pomocou kompresoru prečerpajú na vyššiu tepelnú hladinu a predajú ju pre potreby vyhrievania.

Vďaka vysokej účinnosti a vysokému ohrevnému faktoru sú pre vyhrievanie vonkajších bazénov najvhodnejšie práve čerpadlá vzduch - voda.