Bazény a technológie
Návrh > Projekt > Realizácia > Servis

František Malý – RF-POOL bazény a technológie

Kontaktujte nás
0905 286 100
E-mail: rf@montazbazenov.sk

Bezchlórová bazénová chémia GUAA

Cenník chémie GUAA

Bazénová chémia GUAA je účinná polymérová dezinfekcia vody bez obsahu chlóru. Je vhodná pre všetky typy domácich bazénov, s filtráciou aj bez filtrácie. Ošetrená voda nie je cítiť chlórom, nedráždi oči, pokožku, ani sliznice. Je vhodná pre alergikov, ideálna pre rodiny s deťmi a ľudí s citlivou pokožkou. Bazénová chémia GUAA je vhodná tiež do vírivých vaní a záhradných jazierok.

Nepoškodzuje žiadne materiály, stavbu ani technológiu bazéna. Dávkuje sa iba
1× za 12 dní priamo do vody v bazéne, prípadne cez filtračné zariadenie. Bazénová chémia GUAA dezinfikuje vodu, likviduje riasy a dodáva vode potrebný kyslík.

Pred uvedením bazénu do prevádzky

Očistite mechanicky priestor bazéna (t. j. nádobu bazéna vrátane žliabkov) od usadenín, vodného kameňa a organických nečistôt. Na organické látky použite lúhové prípravky, na odstránenie vápenatých usadenín použite kyselinové preparáty. Nemožno však použiť oba prípravky súčasne. Následne povrch bazéna dezinfikujte bezchlórovým dezinfekčným prípravkom DEZISAN Fitness. Aplikáciu vykonávajte postrekom, dávkovanie je uvedené na etikete výrobku.

Po napustení bazéna

  1. Zapnite filtračný okruh na 6–8 hodín, aby sa odstránili prípadné mechanické nečistoty.
  2. Upravte hodnoty pH na úroveň 7,2 – 7,6. Ak je hodnota pH vyššia, stáva sa voda úsadotvorná. Hodnotu znížite prípravkom pH-. V prípade, že je hodnota pH príliš nízka, je voda korozívna, poškodzuje kovové časti bazéna, plasty a fólie. Použite prípravok pH+.
  3. Upravte hodnotu tvrdosti (na úroveň 7–12 oN). Tvrdosť vody je najvhodnejšie stanoviť v niektorých laboratóriách, prípadne u dodávateľa pitnej vody.
  4. Po tejto úprave vody a pri zapnutom filtračnom okruhu nadávkujte priamo do vody alebo cez filtračné zariadenie požadované množstvo GUAA-SHOCK. Dávka je uvedená na etikete prípravku.
  5. Zapnite cirkuláciu na nevyhnutne dlhú dobu, aby došlo k úplnému premiešaniu prípravku v bazénovej vode.

Úprava vody počas sezóny

Na udržanie vysokej kvality vody v bazéne je nutná pravidelná starostlivosť a efektívne čistenie vody. Chemické a fyzikálne metódy sú rovnako dôležité pre zabezpečenie dobrej kvality vody v bazéne a vzájomne sa doplňujú. Samotná filtrácia nie je dostatočná, pretože nezabráni množeniu mikroorganizmov. Prípravky GUAA-POOL likvidujú vírusy, plesne, baktérie a aktívne zabraňujú rastu rias. Na rozdiel od chlórových preparátov má GUAA-POOL zároveň algicídne účinky, nie je treba teda pridávať ďalšie chemické prípravky na potlačenie rastu rias (tzv. algicídy) – významná finančná úspora. Rozptýlené mechanické nečistoty účinne odstraňujú koagulanty/flo¬kulanty (vločkovače). Na tieto účely odporúčame polymérový vločkovač GUAA-FLOCK, ktorý je v kombinácii s ostatnými produktmi GUAA na tieto účely najvhodnejší.

Chemická starostlivosť

Chemická starostlivosť zahŕňa:

  1. Pravidelné zaznamenávanie a úpravu pH – merania vykonávajte aspoň 1× týždenne a hodnoty pH udržujte na úrovni 7,2 – 7,6
  2. Oxidáciu vody – po odfiltrovaní vyvločkovaných nečistôt z bazéna odporúčame dávkovať oxidačný prípravok na báze aktívneho kyslíka GUAA-OXI. Tento zabezpečí prekysličenie vody. Dodržujte dávkovanie uvedené na etikete výrobku.
  3. Odstránenie zákalu vody – použitím vločkovača GUAA-FLOCK každých 7–14 dní, podľa návodu na etikete. Ten zabezpečí vyvločkovanie (združenie) drobných mechanických nečistôt do väčších celkov (vločiek), ktoré sú následne odfiltrované alebo odstránene bazénovým vysávačom.
  4. Dezinfekciu vody prípravkami GUAA-POOL alebo GUAA-POOL Junior – dezinfekciu vykonajte po vyššie uvedených aplikáciách prípravkov. Aplikujte udržiavacie dávky podľa návodu na etiketách.
  5. Kontrolu koncentrácie dezinfekčného prípravku vo vode – pomocou kvapkového testera DUKE G odporúčame udržiavať hodnotu koncentrácie meranej látky v rozmedzí 0,3 – 0,8. Návod na použitie je priložený k testeru.

Odporúčame dodržať vyššie uvedenú postupnosť.

Fyzikálna starostlivosť

Podmienkou čistoty bazéna je správna filtrácia. Ideálna filtrácia je realizovaná pomocou skimmera a nasávania z dna bazéna. Prefiltrovaná voda sa vracia späť do bazéna pomocou výtlačných trysiek. Celý objem vody v bazéne musí prejsť filtráciou aspoň 2× za 24 hodín. Dobrá cirkulácia, vodopád alebo fontána napomáhajú rozmiešaniu chemických preparátov do celého objemu vody v bazéne a zabraňujú výskytu "mŕtvych zón" – miest, kde je voda stojatá. Filtračné zariadenie je nutné jedenkrát až dvakrát za týždeň prepláchnuť a tým odstrániť mechanické nečistoty v ňom usadené. Tiež je potrebné pravidelne čistiť všetky odpadné nádoby, žliabky a prepadový systém. Drobné usadeniny na stenách a dne bazéna pravidelne odstraňujte podtlakovým bazénovým vysávačom. Pri bazénoch menších rozmerov sa používajú filtrácie kartušové alebo žiadne. V týchto prípadoch je nutné počítať s častejšou obmenou vody.

Pri nedodržiavaní týchto zásad nie je možné zabezpečiť dlhodobú kvalitu bazénovej vody.

Dopúšťanie novej vody do bazéna

V priebehu letnej prevádzky bazéna je nutné dbať o pravidelnú obmenu vody, nakoľko dochádza ku kontaminácii nečistotami z okolia, telesnými výlučkami, telovou kozmetikou a pod. Odporúčame dopĺňať cca 30 litrov riediacej vody na 1 užívateľa bazéna a deň.