Bazény a technológie
Návrh > Projekt > Realizácia > Servis

František Malý – RF-POOL bazény a technológie

Kontaktujte nás
0905 286 100
E-mail: rf@montazbazenov.sk

Chlórová bazénová chémia MASTERsil

Cenník chémie MASTERsil

V posledných rokoch vďaka stále teplejšiemu letnému počasiu výrazne stúpla obľuba rodinných bazénov. Ich používatelia sú tak postavení pred otázku, či a akým spôsobom vodu behom sezóny v bazéne ošetrovať. Z hygienického hľadiska je ošetrovanie bazénovej vody chemickými prípravkami nevyhnutnou nutnosťou pre zdravé a príjemné kúpanie. Bazénová voda je totiž vystavená oveľa väčšej záťaži a je v priemere teplejšia ako voda v prírodných kúpaliskách. Toto všetko so sebou prináša riziko mikrobiálneho znečistenia, ktoré je pre ľudský organizmus oveľa nebezpečnejšie ako chemické látky, ktoré sú do bazéna pridávané v doporučenej koncentrácii. Bazénová chémia MASTERsil obsahuje osvedčené a vysoko účinné prípravky, ktoré vám umožnia zdravo si vychutnať pôžitok z kúpania vo vašom bazéne.

Prvé napustenie

Pred každým novým napustením je nutné bazén dôkladne očistiť od všetkých nečistôt. Zvýšite tak kvalitu novonapustenej vody a zjednodušíte jej ďalšiu údržbu. Po prvom napustení ošetrite vodu prípravkom MASTERsil Chlór-Štart alebo MASTERsil Chlór-Šok (v prípade napúšťania v priebehu niekoľkých dní vodu v bazéne ošetrujte priebežne). Ošetrovanie sa najlepšie vykonáva pri zapnutom filtračnom zariadení. Po 1-2 dňoch zmerajte hodnotu pH (kontrola kyslosti) testerom a upravte ju do predpísaného rozmedzia 7,0-7,6 pomocou prípravku MASTERsilo pH+ alebo MASTERsil pH- podľa predpísaného návodu. Zároveň vykonajte kontrolu obsahu chlóru, či je v predpísanom intervale 0,1-0,6 mg/l. V prípade nedostatku doplňte obsah chlóru na hranicu bezpečného kúpania pomocou prípravku MASTERsil Chlór-Šok. V prípade prebytku chlóru, bazén nepoužívajte a vyčkajte, pokiaľ sa obsah chlóru samovoľne nezníži pod hornú hranicu uvedeného intervalu.

Pravidelná údržba

Na priebežnú dezinfekciu bazénovej vody je určený prípravok MASTERsiI Chlór-Tablet. Jedná sa o 200g tablety vysoko účinného dezinfekčného prostriedku, ktoré sa po vložení do plaváka postupne rozpúšťajú, a tým vodu priebežne dezinfikujú a chránia pred vznikom rias. Jedna tableta je schopná za bežných podmienok ochrániť bazén o objeme 25m3 po dobu 5-7 dní. Na zaistenie správneho a efektívneho účinku je nutné dodržiavať pH bazénovej vody v rozmedzí 7,0-7,6. Na zvýšenie kyslosti (zníženie hodnoty pH) použite prípravok MASTERsil pH- a na zníženie kyslosti (zvýšenie hodnoty pH) použite prípravok MASTERsiI pH+ podľa návodu. V pravidelných týždenných intervaloch kontrolujte obsah chlóru vo vode. Kontrolu vykonávajte častejšie v prípade veľkého počtu kúpajúcich sa, a tiež počas teplých a slnečných dní, keď sa chlórové prípravky nadmerne vyčerpávajú. Obsah chlóru sa stanovuje pomocou testeru a mal by byť v intervale 0,1-0,6 mg/l. Korekciu vykonávajte prípravkom MASTERsil Chlór-Šok. Prípravok MASTERsil Chlór-Stabil stabilizuje uvoľnený chlór vo vode, čím predlžuje účinok chlórových dezinfekčných prostriedkov a zároveň zabraňuje nepríjemnému chlórovému zápachu nad hladinou. Jeho použitie doporučujeme najmä počas slnečných a teplých dní, keď vplyvom zvýšenej teploty a UV žiarenia dochádza k nadmernému rozkladu všetkých chlórových dezinfekčných prípravkov. Na zaistenie kryštáľovo priezračnej vody pridávajte MASTERsil Vločkovač, ktorý na seba viaže rozptýlené nečistoty, a tie sa potom veľmi ľahko zachytávajú vo filtračnom zariadení.

Zaistenie bazénu na dlhší čas bez používania

Ak sa rozhodnete bazén dlhšiu dobu nepoužívať (napríklad počas dovolenky), tak je nutné aj počas tejto doby chrániť bazénovú vodu pred rastom baktérií a rias. Najprv upravte hodnotu pH na ideálnu hodnotu medzi 7,0-7,6 pomocou prípravku MASTERsil pH+ alebo MASTERsilo pH- a potom dajte do plavákového dávkovača trojnásobné množstvo tabliet prípravku MASTERsil Chlór-Tablet. Bazén zakryte plachtou a zabezpečte, aby sa filtračné zariadenie spustilo každý deň. Pred začiatkom opätovného používania upravte hodnotu pH a obsah voľného chlóru.

Chlór-Štart

MASTERsil Chlór-Štart je určený na počiatočné ošetrenie vody v bazéne ihneď po napustení na začiatku sezóny. Prípravok vďaka svojmu zloženiu spôsobí šokovú dezinfekciu bazénovej vody. Prítomnosť chlóru zaručuje likvidáciu všetkých bežne sa vyskytujúcich baktérií, poprípade potenciálny výskyt rias.

Chlór-Šok

MASTERsil Chlór-Šok je určený na rýchlu úpravu hodnoty chlóru v bazénovej vode pri náhlom zhoršení jej kvality v priebehu sezóny. Prípravok ničí všetky bežne sa vyskytujúce baktérie a vodné riasy. Prípravok je možné použiť i na počiatočné chlórovanie pri napustení alebo na pravidelnú údržbu vody.

Chlór-Tablet

MASTERsil Chlór-Tablet sú 200g vo vode pomaly sa rozpúšťajúce tablety určené na priebežnú starostlivosť o vodu v bazéne počas celej sezóny. Postupné uvoľňovanie chlóru zabraňuje tvorbe baktérií a rias. 1-2 tablety vydržia (pri objeme vody 25 m3) cca 5-7 dní pri teplote vody do 25°C.

Chlór-Stabil

MASTERsil Chlór-Stabil je prípravok na stabilizáciu chlóru v bazénovej vode. Vplyvom slnečného žiarenia a zvýšenej teploty dochádza k zvýšenému rozkladu ochranných chlórových prípravkov rozpustených vo vode, a tým k ich nadmernému vyčerpávaniu a uvoľňovaniu chlóru. Prípravok MASTERsil Chlór-Stabil na seba viaže uvoľnený chlór, a tým predlžuje účinok chlórových prípravkov a potláča chlórový zápach.

Vločkovač

MASTERsil Vločkovač je špeciálny prípravok, ktorý i veľmi jemne rozptýlené nečistoty združí do väčších celkov (vyvločkuje), a tieto je možné následne odfiltrovať vo filtračnom zariadení.

Multiplex Tablet

MASTERsil Multiplex Tablet sú komplexné pomaly rozpustné 200g tablety, určené na všestrannú starostlivosť o bazénovú vodu. V každej tablete je okrem vysoko účinného chlóračného prostriedku obsiahnutý aj algicid, vločkovač a stabilizátor chlóru, čo dodáva tomuto výrobku mnohostranné učinky. MASTERsil Multiplex Tablet je pozitívne testovaný akreditovaným laboratóriom s likvidačným účinkom na baktérie, riasy, vírusy a pliesne. Obsiahnutý vločkovač pomáha filtrovať aj veľmi jemne rozptýlené nečistoty a stabilizátor chlóru pomáha znížiť chlórový zápach nad hladinou.

Algicid

MASTERsil Algicid je prípravok na prevenciu a likvidáciu vodných rias v bazénovej vode. Spoľahlivo účinkuje a chráni tam, kde je veľké zaťaženie bazénovej vody spolu s ďalšími faktormi, ako je napríklad vyššia teplota vody a dostatok slnečného žiarenia, čo spôsobuje zvýšený výskyt rias.

pH+

MASTERsil pH+ je prípravok na znižovanie kyslosti (zvýšenie pH) bazénovej vody. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH 7,0-7,6. V tomto rozmedzí je zaistené najlepšie pôsobenie ostatných prípravkov na ošetrenie bazénovej vody, a tým jej zdravotná nezávadnosť.

pH-

MASTERsil pH- je prípravok na zvyšovanie kyslosti (zníženie pH) bazénovej vody. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH 7,0-7,6. V tomto rozmedzí je zaistené najlepšie pôsobenie ostatných prípravkov na ošetrenie bazénovej vody, a tým jej zdravotná nezávadnosť.

Tester pH a Cl

MASTERsil Tester pH a CI je jednoduchý jednokomorový tabletový tester na meranie obsahu chlóru v bazénovej vode a hodnoty pH.


Čo robiť keď...

... je voda zakalená?

Ak používate tvrdú vodu (napr. studničnú), môže v dôsledku vysokého obsahu mínerálov vo vode dôjsť k ich vyzrážaniu a tieto zrazeniny potom spôsobujú vo vode zákal. Podl'a druhov minerálov sa objaví buď hnedý zákal - vysoký obsah železa a mangánu alebo biely zákal - vysoký obsah vápnika a horčíka. Na odstránenie upravte hodnotu pH do požadovaného rozmedzia (prípravkami MASTERsil pH+ alebo MASTERsil pH-) a pridajte MASTERsil Vločkovač. Potom vodu prefiltrujte, kým zákal nezmizne.

... je voda organicky znečistená, zapácha?

Po kúpaní väčšieho počtu ľudí, alebo pri inom organickom znečistení je nutné v záujme zdravého kúpania jednorazovo dezinfikovať vodu v bazéne pomocou prípravku MASTERsil Chlór-Šok. Tento prípravok rýchlo doplní hladinu chlóru na hranicu bezpečného kúpania (0,1-0,6 mg/l), a tým udržiava vodu zdravotne nezávadnú bez nepríjemných zápachov. Prípravok odporúčame kombinovať so stabilizátorom MASTERsil Chlór-Stabil.

... voda silno zapácha chlórom?

Skontrolujte hodnotu pH a prípravkami MASTERsil pH+ alebo MASTERsil pH- ju upravte na požadovanú hodnotu 7,0-7,6. Následne aplikujte prípravok MASTERsil Chlór-Stabil podl'a návodu.

... vás v bazéne pália oči alebo pokožka?

To je spôsobené nesprávnou hodnotu pH. Skontrolujte hodnotu pH a prípravkami MASTERsil pH+ alebo MASTERsil ph- ju upravte na požadovanú hodnotu 7,0-7,6.